Behöver du hjälp med en färdig text?
Jag granskar texter som är skrivna på svenska, både originaltexter och översättningar.

 

Korrekturläsning: snyggar till texten och
ser till att den är korrekt.

Jag läser igenom texten noggrant, rättar språkliga fel och ser till att den följer svenska skrivregler.
Det kan handla om att rätta saker såsom stavfel, särskrivning, grammatik, syftningsfel, interpunktion
och användningen av termer och förkortningar.

 

Redigering: en djupare bearbetning
för att förbättra texten.

Jag ser över textens helhet, uppbyggnad och struktur. Det handlar om att skriva om, lägga till, ta bort
och flytta runt ord, stycken och meningar där det behövs. Allt för att skapa en bättre text med bra flyt!